Apartaments Turístics - Barcelona

Oficines Municipals - Badalona

Sala d'Actes - Barcelona

Casal Gent Gran - Terrassa

Biblioteca - Valldoreix

Escola Bressol - Barcelona

Ludoteca - Terrassa

Residència Gent Gran - Barcelona

Residència Infantil - Badalona

Servicios Generales de Decoración S.L. Les idees no duren molt. Cal fer alguna cosa amb elles.

Santiago Ramón Y Cajal