Apartaments Turístics - Barcelona

Oficines Municipals - Badalona

Sala d'Actes - Barcelona

Casal Gent Gran - Terrassa

Biblioteca - Valldoreix

Escola Bressol - Barcelona

Ludoteca - Terrassa

Residència Gent Gran - Barcelona

Residència Infantil - Badalona

Servicios Generales de Decoración S.L. Els edificis, com les persones, han de ser en primer lloc sincers, han de ser autèntics, i a més tan atractius i bonics com sigui possible.

Frank Lloyd Wright